QUÍMICA ORGÁNICA - John McMurry - 7ma ediciónDetalles:

Título: Química Orgánica
Autor: John McMurry
Edición: Séptima
Editorial: Cengage Learning
Idioma: Español
Tipo: Ebook
Calidad: Excelente
Peso: 16.7 MB